Uluslararası Ticaret Hukuku

SALVA Hukuk & Danışmanlık olarak alanında uzman kadromuz ile Uluslararası Ticaret Hukuku alanında sahip olduğu uzmanlık ile bu alandaki her türlü hukuksal işlemleri tecrübesiyle gerçekleştirmektedir.

Uluslararası Ticaret Hukuku alanına özgü verdiğimiz bazı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde tanzim etmek, bu ilişkiden ötürü ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli hükümleri derç etmek
  • Yurtdışında yapılacak yatırımlarda yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki görüş verme, şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirme
  • Yurtdışı alacak takibi ve davaları
  • Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yapmak; görüş ve tavsiye vermek
  • Franchising, Distribütörlük ve Sole Agency anlaşmalarını hazırlamak
  • Şirketleri Avrupa Topluluğu hukuk normları hakkında bilgilendirmek ve bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlar da karşılaşılabilecek sorunları minimum düzeye indirmek. Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki ve mali görüş vermek
  • İhracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uygun olarak yürütmelerini temin etmek
  • Yatırım teşvikleri ve yabancı sermaye transferi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermek