Kira Hukuku

SALVA Hukuk & Danışmanlık olarak uzman kadromuz ile Kira Hukuku alanında kira bedellerini artırmak için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi veya kira ödenmeyen taşınmazın tahliye davası konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda her türlü işyeri ve konut kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle kiraya verenin kiralanan konut veya işyerini tahliye ettirmesi veya konutun veya işyerinin yeniden inşası hallerinde meydana çıkan konularda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kira Hukuku alanına özgü verdiğimiz bazı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Kira sözleşmesi hazırlanması
 • Tahliye taahhüdü hazırlanması
 • Tahliye davası açılması ve takibi
 • İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
 • Yeniden imar sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
 • Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi
 • Kira tespit davası açılması ve takibi
 • Kira bedelinin artırılması davası açılması ve takibi
 • Kira uyarlama davası açılması ve takibi (Genellikle AVM’ler ile ilgili sorunlar)
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları
 • Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması
 • İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
 • Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları
 • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları