İcra ve İflas Hukuku

SALVA Hukuk & Danışmanlık şirketimiz, alacak ve borç ilişkisinin ticari hayattaki önemi ile nakit ihtiyacının karşılanması kapsamında, icra ve iflas hukuku alanında hız ve hukuki güvenliği merkeze alan bir yapılanma kurmuştur.

Şirket borçları bakımından şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi, borca batık durumlarda iyileştirme projelerinin hazırlanması gibi danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

​Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz;

 • İcra takiplerinin başlatılması
 • İcra takip işlerinin yürütülmesi
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip
 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
 • İlamlı takip
 • İmzaya itiraz
 • Borca itiraz
 • İstirdat davası
 • Haciz işlemleri
 • İhtiyati haciz davası
 • Menfi tespit davası
 • Borçluların gerçek mal varlığının araştırılması ile borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemlerinin iptali
 • Borçlunun borç ödeme kapasitesinin tespiti ile raporlanması
 • İstihkak davası
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • İtirazın iptali davası
 • Şirket kurtarma çalışmaları
 • Konkordato ilanı
 • Konkordato iyileştirme projesi
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi
 • İflasın verilmesi
 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İflas masasının kurulması
 • İcra ve iflas hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü

​Bireysel veya kurumsal alacak ve borçlarınıza ilişkin hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak şirketimizi arayarak veya  adresine e-posta göndererek her türlü hukuki sorunlarınız ile ilgili danışabilirsiniz.