Bankacılık ve Finans Hukuku

SALVA Hukuk & Danışmanlık olarak alanında uzman kadromuz ile bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

Bankacılık ve finans alanına özgü verdiğimiz bazı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir; 

 • Banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri
 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
 • Kredi sözleşmelerinden doğan davalar
 • Leasing ve faktoring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
 • Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması ve bu işlemlerden doğan davalar
 • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF den ve mevzuattan kaynaklanan hukuki problemlerin çözümü ve davaları
 • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
 • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların denetlenmesi
 • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi
 • Uluslararası ticaret finansmanı denetimi ve düzenlenmesi